360° un papildinātās realitātes māksla

ART+ ļauj piedzīvot mākslu dažādās vietās Liepājā, izmantojot telefonu vai planšetdatoru.

Lejuplādēt aplikāciju:

ART+ darbi pieejami apskatīšanai arī no mājām (interneta pārlūkā).

Skaņas darbu baudīšanai ieteicams izmantot austiņas.

ART+ top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas KultūrELPA atbalstu. ART+ veido Liepājas mākslinieku apvienība ASTE (https://aste.gallery) sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju (MPLab, https://mplab.lv/).

360° and augmented reality art

ART+ allows you to experience art in different places in Liepaja using a phone or a tablet.

Get the app:

Experience ART+ from home (in your browser)

ART+ was created with the support of the State Culture Capital Fund (VKKF) program KulturELPA. ART+ is created by ASTE (https://aste.gallery), an association of artists based in Liepaja, in cooperation with Liepāja University Art Research Lab (MPLab, https://mplab.lv/).

360-градусное искусство и искусство дополненной реальности

Чтобы насладиться произведениями искусства со звуком, мы рекомендуем использовать наушники.

Скачать приложение:

Все работы на платформе ART+ также доступны для просмотра из дома. (в браузере).

ART+ позволяет вам приобщиться к искусству в разных местах Лиепаи с помощью телефона или планшета

ART+ создан при поддержке целевой программы Государственного фонда культурного капитала (VKKF) KulturELPA. ART+ разработан Лиепайским объединением художников ASTE (https://aste.gallery) при сотрудничестве с Лабораторией художественных исследований Лиепайского университета (MPLab, https://mplab.lv/).